Updates

Vreemde inhouding Loonheffing sinds update 21.08 Met update 21.08 is er een zeldzame bug het pakket ingeslopen. Wanneer na een normale verloning in dezelfde week wederom een werkbrief wordt verloond ZONDER loon (dus bijvoorbeeld alleen een netto looncomponent) dan wordt er een lege loonstrook aangemaakt met een onterechte inhouding loonheffing. Update 21.10 We hebben dit […]

Lees verder...  

Loonstaat uitzendkrachten en werknemers In beide programma’s (afdrukken 357 en afdrukken 538) zijn in update 21.11 twee aanpassingen doorgevoerd in de loonstaat zodat deze weer up-to-date is met de ‘modelloonstaat’ van de Belastingdienst. De kolom ‘nummer inkomstenverhouding’ wordt nu weer met de juiste waarde gevuld. Voorheen werd er enkel waarde ‘1’ getoond  en niet het […]

Lees verder...  

Auditfile Salaris Via het afdrukmenu 359 (en 539) kan de Auditfile Salaris van het lopende jaar worden geëxporteerd naar een XML file. De Belastingdienst gebruikt deze export om de loonadministratie te kunnen controleren. Wat hebben we aangepast? Voor zowel het jaar 2020 als 2021 hebben we export XAS (XML Auditfile Salaris) geüpdatet naar versie 1.2. […]

Lees verder...  

Jeugd-LIV In programma F4 359 ‘Aangifte LB’ kan een overzicht Lage-inkomensvoordeel jongeren worden afgedrukt. Het jeugd-LIV is een tegemoetkoming voor werkgevers; dit moet bedrijven stimuleren om meer jongeren aan te nemen. 2021 De definitieve uurloongrenzen voor de jeugd-LIV van 2021 zijn bekend en deze aanpassing wordt uitgeleverd in update 21.11

Lees verder...  

Tegenboeken Via programma 353 Corrigeren > Tegenboeken kunnen diverse uitzendkrachten in één run worden tegengeboekt. Wat gaat er mis? De reserveringen in de AOK worden niet bijgewerkt na het tegenboeken. Gelukkig wordt dit programma alleen intern gebruikt én is dit programma beveiligd met een dagwachtwoord Update 21.11 Dit is aangepast in update 21.11

Lees verder...  

Nieuwe invoegvelden sjablonen De volgende invoegvelden voor sjablonen in programma ‘345 Lay-outs’ zijn toegevoegd: Bevestiging inlener: 19-1 Aanhef contactpersoon 19-2 Voornaam CP 19-3 Achternaam CP 19-4 Tussenvoegsels CP 19-5 E-mail adres CP 85     Administratienummer 86     Document-ID (adm-INLnr-Jobnr) 87     E-mail adres inlener (uit 241)   Bevestiging uitzendkracht: 19     Aanhef (Mevrouw/De heer) 77     Administratienummer 78     Document-ID (adm-UZKnr-Jobnr) […]

Lees verder...  

Kostprijs uitzending In het onderhoudsmenu 335 Uitzendingen TAB 4 wordt op basis van 5 dagen/40 uur een ‘globale’ kostprijs weergegeven. Wat gaat er verkeerd? Deze komt niet altijd overeen met de kostprijs in het raadpleeg- en afdrukmenu 335, of met de kostprijs berekend in de 343 Pro forma. Update 21.11 Dit is aangepast in update […]

Lees verder...  

Controle meerdere premies in één periode In de loonaangifte zit een check (WALG871) of binnen één AOK en één periode niet zowel premie WW-laag als hoog wordt toegepast. Dit leidt namelijk tot een fouten bij de Belastingdienst. Wat gaat er fout Een uitzonderlijk lage WW-laag premie (0,001 bijvoorbeeld) wordt na afronding als ‘nul’ gezien door […]

Lees verder...  

143 Import uitzendingen Via programma 143 kunnen uitzendingen (die zijn aangemaakt in een extern pakket) worden geïmporteerd in Freepack. Wat gaat er verkeerd? Er wordt geen ZZP uitzending aangemaakt in Freepack, ondanks dat in het importbestand een ZZP-AOK-nummer (veldnummer 40, kolom AN) is opgenomen. Update 21.11 De WALG1432 is hiervoor aangepast in update 21.11. Uitleg […]

Lees verder...  

Tegelijk in 239 en 140/160 serie Wanneer de klant tegelijk inkoopfacturen (via 239) en bijvoorbeeld werkbrieven (via 144) wil importeren, dan lukt dit niet. Er volgt dan de melding dat de constanten leeg zijn. Update 21.11 Dit is aangepast in update 21.11. Het probleem zat in de WFI239: daar worden de export-constanten gelezen en vastgehouden […]

Lees verder...